Kompozit Seramik Cephe Patlatma Taş Silikon Cephe Kenetli Çatı Compact Laminat

yapıştırma sistemleri

Yapının yüksekliğine ve iklim koşullarına göre belirlenen 6 mm veya 8 mm Compact Laminat Panellerin panel yapıştırma kiti ile galvaniz sacdan bükme dikişli profillerin kullanıldığı, paslanmaz konstrüksiyon veya alüminyum L ve T profiller üzerine yapıştırılması ile yapılan uygulamalıdır.

Paneller arasındaki derz boşlukları açık olabileceği gibi lamba zıvana sistemi ile derz araları kapatılabilir.

Derz aralığı mesafesi açık sistemlerde panel kalınlığı kadar olmalıdır.


AGRAFLI SİSTEM

8,10 veya 12 mm et kalınlığındaki paneller için uygulanabilen mekanik montaj sistemidir. Bina cephesine düşeyde braketler vasıtasıyla bağlanmış alüminyum köşebent profillerine, yatayda özel kesitli alüminyum raylar monte edilir.

Compact Laminat Panellerin derz oluşturulacak kenarlarına derz çıtasının geçirebilmesi için kanallar açılır. Panellerin arkasına takılan agraflar ayarlı vidalar ile alüminyum raylara takılır. Derz aralarına 3 mm et kalınlığında Compact Laminat derz çıtası geçirilerek derzler kapatılır.

Bu sistemin seçilmesindeki esas prensip iklim koşulları veya projenin spesifik durumudur.

Compact laminat giydirme cephe sistemleri ile ilgili en eski sistem olup. Yapıştırma sisteme oranla daha pahalı olduğu, uygulama süresini ve işçiliği yarı yarıya arttırdığı unutulmamalıdır.


PERÇİNLİ SİSTEM

4 mm, 6 mm veya 8 mm et kalınlığındaki Compact Laminat Paneller için uygulanabilen bu sistemde; paneller dekoratif perçinler ile 40×30 mm galvaniz veya alüminyum L ve T profillere sabitlenir.

Renkli perçinler cephe yüzeyinde görülür.

Perçinli sistem 30m`den yüksek cephelerde veya dekoratif amaçlı olarak tercih edilebilir.


YALI BASKI SİSTEMİ

4 mm veya 6 mm kalınlığında Compact Laminat Panellerin istenilen ebatta kesilmesi ve kesilen plakaların birbiri üzerine 2cm bindirilerek galvaniz veya alüminyum kutu profillerin üzerine sabitlenmesiyle uygulanan cephe montaj sistemidir.
Özellikle villa konut projelerinde tercih edilen dekoratif bir uygulamadır.

 

CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ

Dış cephe sistemleri, teknolojik, kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi ile ortaya çıkmıştır. Yapı bileşeni olarak kullanılması çelik ve donatılı betonun yapı sektöründe kullanılmasından sonra olmuştur. Giydirme cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal beton duvarlar yerine ince bir cephenin olması hem bina yükünü azalması hem de yapının içindeki kullanım alanının genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmektedir. Giydirme cephe, üzerine etkiyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanabilir.

Giydirme cephe sistemleri henüz bir literatürünün olmaması ve üreticilerin kendi sistemlerine uygun gördükleri isimleri koymaları nedeniyle birçok sınıflandırması bulunmaktadır.

 

KLASİK CEPHE GİYDİRME SİSTEMLERİ

Özellikleri : Yatay ve düşey elemanlardan oluşan iskelet genel olarak, anotlanmış ya da toz boyalı alüminyum, çelik profil ve PVC-U kaplı alüminyum olabilir. Yapılacak projeye göre değişkenlik gösteren yalıtımlı paneller için ise, alüminyum ya da çelik levhadan cam ve pahalı kompozitlere kadar geniş bir ürün skalası bulunmaktadır. Çubuk sistem cephelerin uygulama alanı oldukça fazladır. Sistem, kolay uygulanabilirliği sayesinde çok katlı cam kulelerden, tek katlı bir mağaza vitrinine kadar kullanım olanağı sunar.

Uygulama Şekli : Montaj zamanı diğer ön üretimli sistemlere göre daha uzundur. Parçalar gerekli uzunluklara göre fabrikada kesilip birleştirildikten sonra uygulama yapılacak bölgeye getirilirler. Kayıtlar genellikle, 1.00 ve 1.80 m aralıklarla yerleştirilirler. Oluşturulan çerçeveler ise sabit ve hareketli pencerelerle ya da metal, cam ya da taş görünümlü yalıtımlı panellerle kaplanır. Yatay veya düşey elemanlar estetik görünüm elde etmek üzere metal kapak ile kapatılır.

ÜNİTE GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Özellikleri : Ünite cephe sistemleri, kat yüksekliği kadar yukarı uzanan çelik ya da alüminyum profillerden ve toplanma işlemi fabrikalarda yapılan cam panellerden oluşurlar. Çubuk sistemlere göre daha az tercih edilmektedir.

Uygulama Şekli : Panelleri taşıyıcı sistemin ya da döşemenin üzerinde bulunan, önceden yerleştirilmiş desteklere monte edebilmek için mekanik desteğe ihtiyaç vardır. Az sayıda işçi ile yapılabilecek küçük çapta macunlama contalama işlemi ile giydirme cephenin kısa sürede ve daha az işçilik maliyeti ile montajı sağlanabilir.

PANEL GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Özellikleri : Üretim ve uygulama maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ünite sistemlere göre daha az tercih edilirler. Kat yüksekliğinde ve kaplayacağı her bir bölüm genişliğinde prefabrik panellerden oluşmaktadır. Prefabrik olarak üretilebilmelerinden dolayı diğer sistemlere göre daha avantajlıdırlar.

Uygulama Şekli : Panel sistem kolonlara ya da yapının taşıyıcı sistemine dahil olan kat döşemelerine bağlanır. Panellerin montajının kolonlara yakın yapılması, ünite ve çubuk sistemleri etkileyen ve döşemenin eğikliğinden kaynaklanan sorunların azalmasını sağlar. Paneller, pencere boşlukları bırakılmış prekast beton olabileceği gibi taş, metal gibi malzemelerle kaplanabilecek çelik bir çerçeve sistemle de yapılabilir. Alüminyum ya da galvaniz saç kaplamalar genellikle içerisinde izolasyon malzemesi bulunan çerçeveye bağlanır.

ŞERİT CAMLI TAŞIYICI PANEL GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Özellikleri : Taşıyıcı paneller arasında sürekli giden yatay bant pencerelerin kolonlara bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bir bakıma yatay ünite sistemdir denilebilir. Şerit pencereler sıklıkla taşıyıcı panellerle birlikte kullanılır. Bu paneller yatay uzanan prefabrike veya prekast beton ünitelerdir. Aynı zamanda şerit pencereler yağmur kalkanıyla kaplı dikey duvarlarla birlikte de kullanılmaktadır. Bu tip sistemler binalarda genellikle yatay bant görünümü sağlarlar.

YAPISAL MACUN CONTALAMA CEPHE SİSTEMLERİ

Özellikleri : Mekanik parçaların yerine cam paneller fabrikada uygulanan yapısal macun ile (genellikle silikon) metal taşıyıcı çerçeveye bağlanırlar. Yapısal macun uygulaması çubuk sistem ve özellikle şerit giydirme cephe sistemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Ünite ve panel sistemlerde de kullanılır

Uygulama Şekli : Bina cephesinde oluşturulan ızgara biçiminde iskelete cıvata ile birleştirilir. Tırnaklı ya da cam cama olarak isimlendirilen bu sistemde iskeleti oluş-turan elemanlar geleneksel çubuk sisteme göre daha geniş aralıklara sahiptir. Dış eklemlenmeler yine yapısal macunla contalanarak cephenin hava geçirimsizliği sağlanır.

YAPISAL CAM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Yapısal Cam – Cıvata Sistemi : Güçlendirilmiş cam levhalar özel destek ve cıvatalar ile monte edilir. Sistem hem düz bir yüzey, hem de oldukça şeffaf bir cephe veya çatı elde etmek amacıyla ikincil bir iskelet ile desteklenir. Özel tasarımlanmış desteklerin taşıdığı cam cephe için narin ya da oldukça belirgin ikincil bir taşıyıcı sistem tasarlanmaktadır. Bu sistem düşey taşıyıcılardan oluşabileceği gibi uzay sistem de olabilir. Birbirine yakın parçalar ve camların arası hava geçirimsizliği sağlamak için şantiyede ıslak derz macunu ile kapatılır.

Yapısal Cam – Askı Sistemi : Bu sistemde önceden toplanmış cam üniteler şantiyede ıslak contalama tekniğiyle ve dikdörtgen köşe plakaları kullanılarak yukarıdan asılır ya da yerden yükseltilerek yerleştirilir. Asılı cam cep-he sistemleri çerçeveye en az ihtiyaç gerektiren sistemlerdir. Bu özellikleri dolayısı ile prestij yapılarında kullanılmaktadırlar.

Bununla birlikte prestijli girişler yapmak amacıyla da diğer binalarda uygulama alanı bulmaktadır. Cam destekler sistemi güçlendirmek için kullanılabilir.

Bazı özel durumlarda kullanılan hafif makaslar cephenin dengede durmasını sağlarken, rüzgarın oluşturduğu yükü de transfer etmeye yarar. Bu arada cephe üzerindeki camın ağırlığı da köşe birleşimler aracılığıyla askı sistemine geçmektedir.