İç Mekan Sistemleri
İç mekan tasarımı özel ve öznel bir alandır.

İç mekan dizaynı da iç mimar tarafından iç mimari tekniklerinin “bütünleşik” bir bakış açısına sahip olarak belirli bir konsept dahilinde mekana uyarlanması yoluyla yapılır.

İç mekan mimari uygulamaları için farklı deneyimlerle harmanlanmış güçlü bir mimari bakış açısı zenginliği gerekir.

İç mekanlar önce tasarımcının iç mekanın bağlamına nasıl yaklaştığına göre değişir. İç mimarın bir mekanı ele alış tarzı mekanın bağlamına ya “duyarlıdır” ya da “mekandan bağımsız” yeni bir yaklaşım getirir.

Yine kullanım amaçlarına göre alanlar ve mekanlar, yaşama alanları, çalışma alanları, kültür mekanları, ticari mekanlar, bilgi üretim mekanları vb bir çok kategorik ayrım çizgisinde farklılaştırılabilir. Her bir farklılaştırma mekana tasarımsal olarak farklı bir “bakış açısıyla” bakmayı gerektirir. Her farklı bakış açısı da tasarım ritüeline farklı yaratıcı tasarım çözümlerini çağırır.

İç mimari olarak mekan çözümlerinde tasarımcının elindeki en temel tasarım argümanları

  • Işık
  • Nesneler
  • Düzlem
  • Yüzey

Olarak kendini gösterir. Bu 4 ayrı kategorik ayrım, iç mimarın konseptini ortaya koyduğu ya ortaya koyacağı mekan tasarımı için olmazsa olmaz düşünsel “compact tasarım” alanlarıdır.

Her bir kategori bir iç mimarın çizimleri ve hayal gücü üzerinde belki yüzlerce “zihinsel antrenman” yapmasını gerekli kılan durumlardır. Sonuçta ne olur? Mekanın herkesi “hoşnut kılacak” biricik çözümü gelir. Bu çözüm idealdir. Çünkü sonuçta iç mimarın kreatif yaklaşımını da, mühendislik uygulama çözümlerini de, müşteri beklentilerini de, toplumsal estetiği de hoşnut kılacak kolektif bir fayda ortaya çıkmıştır.

İç mekan tasarımı bu yönüyle çoklu bir bakış açısını gerekli kılar. Mekanın her açıdan “optimum çözümlerinin” sağlanmış olması temel yaklaşımına dayanır. İç Mimarın hayal gücü mekana anlamını verecek ve gerçekliğini sağlayacak en önemli değer temelidir.

İç mimarın tam da bu konuda müşteriden gelen briefi her yönüyle değerlendirip ya da mekan çözümüne konu teşkil eden temel talebi anlayıp, algılayıp en ideal ve optimal iç mimari yaklaşımı ortaya koyabilmesi mimari dizaynın özünü oluşturur. Kolay, doğru hem akılcıl hem duygusal taleplerin bir arada çözülebilmesi de yine iç mimarın deneyim gücüne ve hayal gücü performansına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

İç mimar kalitesi ve iç mimar deneyim faktörü mekanın güzelliğine ve orjinalliğine değer katacak temel kreatif bir girdidir.

Tasarım bir düşünsel oyun planıdır. İyi olan kazanır.